A. Heyrovského - HK
archiv zpráv...

Změna provozovny

Vážení zákazníci, od 21.7.2014 je kontaktním místem pro naše zákazníky nově společnost Magnalink, a.s. se sídlem Na Brně 362/15.
Pracovní doba Po - Pá 8.00 - 16.30.
Veškeré mailové adresy a telefony zůstavají v platnosti.
Děkujeme za pochopení.
Změna MAC

V případě, že vyměníte v počítači síťovou kartu nebo základní desku s integrovanou síťovou kartou, je třeba nahlásit MAC adresu nově nainstalované síťové karty. Na základě této adresy je povolen přístup k internetu. MAC adresu lze zjistit:

Pro Win 95/98/ME: Start – Spustit – příkaz: winipcfg – OK
Pro Win 2000/XP: Start – Spustit – příkaz: cmd – OK – příkaz: ipconfig/all – enter

Změna bude provedena v pracovní době do 6hodin od nahlá‘ení

Číslo smlouvy:
Jméno:
Příjmení:

Ulice:
Číslo popisné:
Podlaží:

Telefon:
Mobil:
E-mail:

Systém:
Pokud neznáte původní mac, uveďte starou i novou mac adresu stejnou.
MAC adresu uvádějte ve formátu XX:XX:XX:XX:XX:XX kde X je znak 0-9 nebo A-F.
stará MAC adresa:
nová MAC adresa: